Ann-Marie Skarp

Förläggare och förlagschef

Ann-Marie Skarp är förläggare och förlagschef för Piratförlaget. Förlaget ger främst ut skönlitteratur, starka berättelser för en bred läsekrets, främst av svenska författare. Förlagets idé är att ge författarna större inflytande, att vara nyskapande och att vara ett av Sveriges största, oberoende skönlitterära förlag.