Daniel Blixt

Poet, författare

Daniel Blixt är poet men arbetar för närvarande som gymnasielärare i Stockholm. Han har tidigare publicerats i tidskrifter 2015 kom hans debutbok Utvecklingssamtal. Hans dikter skildrar både klassrummets och skolans verklighet men också de existentiella frågor som läraren har inom sig.