Dorotea Bromberg

Förläggare

Dorotea Bromberg flydde från antisemitismen och förföljelsen i Polen och startade som tjugoåring bokförlaget Brombergs tillsammans med sin far 1975. Sedan dess har hon lyckats producera fyra nobelpristagare. Idag är Brombergs bokförlag ett av Sveriges ledande skönlitterära förlag med en utgivning på ett 30-tal titlar per år. Författarna kommer från många olika språkområden och kulturer och glädjande är att förlaget sedan några år tillbaka också ger ut flera goda svenska författare. Men oavsett var författarna kommer ifrån så håller man fast vid sina ursprungliga föresatser: Att ge ut viktiga böcker som lever länge, böcker som kanske överlever oss alla.