Erik Titusson

Förläggare och förlagschef

Erik Titusson är förläggare och förlagschef på Lilla Piratförlaget. Lilla Piratförlaget, som grundades 2011, ger ut böcker som roar och som oroar, väcker känslor och stannar kvar. I förlaget ingår också Gilla böcker som ger ut ungdomsromaner och romaner för unga vuxna.