Håkan Sandell

Poet

Håkan Sandell, poet och en av medlemmarna i den så kallade Malmöligan i början av 1990-talet. Han är förknippad med begreppet retrogardism, som kan ses som avantgardismens motsats. Numera bosatt i Oslo. Hans senaste diktsamling heter Ode till demiurgen (2013).