Henrik Berggren

Författare, historiker

Henrik Berggren (född 1957) disputerade i historia 1995 vid Stockholms universitet. Hans mest kända bok är Underbara dagar framför oss (2010), en biografi över Olof Palme. 2014 debuterade han som skönlitterär författare med en historisk thriller om det spanska inbördeskriget, Det röda arvet. Har varit kulturchef på Dagens Nyheter samt undervisat och forskat vid Södertörns högskola. 2006 utkom han tillsammans med Lars Trägårdh med Är svensken människa?, nu i reviderad, utökad utgåva.

 

AKTUELL BOK

Är svensken människa?

Vad har ”den svenska modellen” för historiska rötter? Välfärdsstaten bygger på en individualism som går tillbaka till tidigt 1800-tal och vars främsta värde var individens frihet och oberoende, också från familjen. Ett för Sverige och de andra skandinaviska länderna unikt drag. Genom närläsningar av klassiska svenska författare som Carl Jonas Love Almqvist, Erik Gustaf Geijer, August Strindberg och Astrid Lindgren, problematiserar författarna berättelsen om välfärdsstaten. Denna reviderade och utökad upplaga har ett nyskrivet kapitel om den lutherska statskyrkans roll i skapandet av modellen.