Karen Salmose

Kulturskribent och ordförande i Sigtuna Kulturförening

Karen Salmose född 1930 har arbetat som grafiker, skribent, forskare och lärare i litteratur och historia. I sitt skrivande tar hon upp litteraturens betydelse på människans utveckling. I sin forskning i socialhistoria har hon bl a behandlat alkoholvanornas förändringar bland kvinnor och manliga arbetare i Stockholm under andra hälften av 1800-talet.