Författarporträtt Lars Trädgårdh

Lars Trägårdh

Författare, historiker

Lars Trägårdh (född 1953) disputerade 1993 i historia vid UC Berkeley, USA, och har publicerat flera böcker med jämförelser mellan svensk, tysk och amerikansk politisk kultur. Mellan 2011 och 2013 var han ledamot i regeringens Framtidskommission. 2006 utkom han tillsammans med Henrik Berggren med Är svensken människa?, nu i reviderad, utökad utgåva.

 

AKTUELL BOK

Är svensken människa?

Vad har ”den svenska modellens” för historiska rötter? Välfärdsstaten bygger på en individualism som går tillbaka till tidigt 1800-tal och vars främsta värde var individens frihet och oberoende, också från familjen. Ett för Sverige och de andra skandinaviska länderna unikt drag. Genom närläsningar av klassiska svenska författare som Carl Jonas Love Almqvist, Erik Gustaf Geijer, August Strindberg och Astrid Lindgren, problematiserar författarna berättelsen om välfärdsstaten. Denna reviderade och utökad upplaga har ett nyskrivet kapitel om den lutherska statskyrkans roll i skapandet av modellen.