Pelle Andersson

Förläggare, poet

Pelle Andersson är förlagschef och vd på Ordfront bokförlag sedan 2008. Han är också journalist, tidigare litteraturkritiker och litteraturredaktör på Aftonbladet. Pelle Andersson har kommit ut med diktsamlingarna Döda män är alltid viktiga och Efter stölden samt romanen Hela vägen hem.