Porträtt Siri Holmlong

Siri Homlong

Högskolelektor på Konstfack

Siri Homlong är utbildad ämneslärare i Kunst og håndverk i Norge. Under många år utbildade hon lärare i textilslöjd vid Uppsala universitet, och är nu högskolelektor på Konstfack där hon ansvarar för utvecklingen av en ny slöjdlärarutbildning. Hon är också utbildad slöjdklubbshandledare och har under några år haft slöjdklubb för barn och unga i sitt hem i Sigtuna. Siri Homlong är fil.dr. och disputerade år 2000 med avhandlingen The Language of Textiles, där hon på olika sätt undersöker hur textila mönster kan analyseras och beskrivas. I sin skapande verksamhet arbetar hon med tradition som inspiration; hon är speciellt intresserad av hur textila hantverkstekniker kan bidra till identitetsskapande och gemenskap.