Staffan Laestadius

Professor emeritus

Staffan Laestadius är professor emeritus i industriell utveckling vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation (Indek), ITM-skolan på KTH.