Stephen Farran-Lee

Förläggare, kulturjournalist

Stephen Farran Lee är förläggare och kulturjournalist med ett förflutet bland annat på Sverige Radio och Sveriges Television. Han är även översättare och kännare av samtida irländsk litteratur. Sedan 2014 är han förläggare på Natur & Kultur.