Bild 1 av 1

Om oss

Under fem år har Destination Sigtuna AB i brett och nära samarbete med flera partners framgångsrikt arrangerat Sigtuna Litteraturfestival. För att hitta en ny och mer hållbar organisation för att ytterligare kunna utveckla festivalen har Destination Sigtunas styrelse nu fattat beslut om att ta en paus med festivalen 2017 för att återkomma under 2018.

Läs mer om beslutet här!

Att arrangera och stå värd för en litteraturfestival känns helt naturligt för oss i Sigtuna. Som Sveriges första stad har vi en unik historia som en mångkulturell plats med en lång berättartradition. Sigtuna var en viktig mötesplats där människor från när och fjärran samlades för att skapa nätverk och utbyta tankar och idéer redan för tusen år sedan. Den grunden vill vi bygga vidare på. Ordets kraft finns helt enkelt i Sigtunas själ.

I dagens samhälle, präglat av en snabb, strid ström av information och åsikter, känner vi att det finns behov av sammanhang där vi kan sänka tempot. Där det finns utrymme för längre tankebanor och inte minst tid för eftertanke. Vi behöver tillsammans diskutera och reflektera över angelägna frågor. Eftersom vi i Sigtuna har mer än tusen års historia att luta oss emot så ser vi gärna saker och ting i ett längre perspektiv. Vi vill fortsätta att bygga på vår historia som en plats för samhällsdebatten i ytterligare tusen år.

Samarbete har alltid varit självklart för oss i Sigtuna och samarbete ligger självklart bakom Sigtuna Litteraturfestival. Engagemang och bidrag i olika former ifrån våra medarrangörer och samarbetspartners är en förutsättning för att festivalen ska kunna arrangeras. Tillsammans skapar vi denna unika festival där Sigtuna stad öppnar sina dörrar och står som arena för firandet av ordets kraft.

Tillsammans försöker vi skapa en festival vi själva skulle vilja gå på. Vi vill skapa nära möten mellan författare och läsare. Vi vill skapa spännande möten och samtal författare emellan. Viktiga frågor om demokrati och yttrandefrihet står på agendan och lika viktigt är att läslust och berättarglädje står i centrum.

Visionen för Sigtuna Litteraturfestival är att vara den naturliga platsen för möten och diskussioner om ordets kraft och ordets inflytande över människor, såväl emotionellt som intellektuellt. Vi ser även läsandet som ett demokratiskt verktyg, därför arrangerar vi även Lilla Litteraturfestivalen. Där får även de yngre en egen arena att utbyta finurligheter och klokskaper på. Hos oss ska alla åldrar lätt kunna finna sina favoritprogrampunkter.

Varmt välkomna till oss i Sigtuna -vi ses 2018!

Våra kärnvärden

Sigtuna Litteraturfestivals kärnvärden löper som en röd tråd genom festivalarbetet från början till slut.

Tillgänglighet

Festivalen skall inte vara uteslutande utan vara tilltalande och tillgänglig för en bred publik.

Närhet

Sigtuna Litteraturfestival skall präglas av värme och närvaro med en närhet mellan författare och publik. Vi skall även möjliggöra för personliga och nära möten författare/medverkande emellan.

Tema – ordets kraft

Vi är intresserade av ordens betydelse – ordets kraft. Texter där människor tagit sig tid till tanke och reflektion, där innehållet berör på ett eller annat sätt. Där hjärta och hjärna finns med och där vi möts av tankar, idéer och reflektioner som ger oss insikt och kraft till förändring.

Glokalt

Globalt snarare än internationellt, vi skall föra samtal om vår tids viktiga frågor. Sigtuna Litteraturfestival skall vara lokalt förankrad och präglas av platsen, som är en del av upplevelsen.

Vår historia

En sommarmorgon 2011 var Dorotea Bromberg, Brombergs Bokförlag, gästtalare på Destination Sigtunas Frukostklubb. Doroteas föredrag var inspirerande och hennes passionerade syn på läsandet, berättande och ordet var smittsamt. Mötet med Dorotea blev det första steget mot Sigtuna Litteraturfestival.

I ett samarbete med Brombergs Bokförlag genomfördes sedan Sigtuna Litteraturkväll i november 2011. Det blev en inspirerande kväll med bland andra Majgull Axelsson, Sara Paborn och Jonas Hassen Kehmiri på scenen. Det gav mersmak.

Premiären för Sigtuna Litteraturfestival gick av stapeln i augusti 2012 – en intensiv dag med 42 programpunkter och drygt 1000 besökare. Redan från första stund skapades programmet i samverkan. Sigtuna Litteraturfestival arrangeras av Destination Sigtuna då i brett samarbete med Tällberg Foundation, Sigtunastiftelsen, Sigtuna kommun, lokala företag och föreningar.

Inför 2013 hade beslutet fattats att Sigtuna Litteraturfestival skulle bli ett årligen återkommande event. Dessutom beslutade vi att arrangera festivalen över två dagar. Drygt 70 programpunkter presenterades och besökarna fyllde lokalerna till bredden.

2014 gästade bl a Richard Ford festivalen. Detta år stod drygt 90 programpunkter på programmet. Efteråt följde en spännande brevväxling mellan Richard Ford och DN:s Åsa Beckman om vägval i livet och om modet att stanna kvar.

2015 utökades festivalen med både en förfest och en särskild dag för skolungdomar, Skoldagen. Programmet sträckte sig nu alltså över tre dagar. Vi fortsatte vår tradition att skapa programmet i samverkan. Destination Sigtuna tillsammans med Sigtunastiftelsen, Sigtuna Bibliotek och Sigtuna Museum var representerade i programgruppen. Fler var med och bidrog.

2016 fortsatte vi med en tredagarsfestival. Skoldagen och förfesten som inledde festivalhelgen redan på fredagen har kommit för att stanna. Tillsammans har vi försökt skapa en festival vi själva skulle vilja gå på. Nära möten mellan författare och läsare. Spännande möten och samtal författare emellan. Viktiga frågor på agendan. Läslust och berättarglädje står i centrum. Och ordet ger oss kraft.

Varmt välkomna till oss.