Bild 1 av 2

Miljöarbete på Litteraturfestivalen

 

Litteraturfestivalen blir ett Miljömärkt Event

Sedan 2009 har Destination Sigtuna jobbat hårt för att skapa förändring och dela kunskap kring frågor som rör klimat, mat och samhälle. Genom Litteraturfestivalen har vi skapat en plats där vi lyfter och samtalar om de viktiga samhällsfrågorna och social hållbarhet har varit i fokus. Nu är det även dags för Litteraturfestivalen att ta ett strukturerat grepp om miljöfrågorna tillsammans med besökare och samarbetspartners.

För att erhålla denna miljömärkning från Håll Sverige Rent behöver eventet uppfylla ett antal kriterier inom åtta olika områden som planering, inköp, avfall och nedskräpning, miljömärkta produkter, mat och dryck, transporter, energi och klimat och särskilda insatser.

Litteraturfestivalens miljöpolicy

Så som en del i arbetet att vara ett Miljömärkt Event har Destination Sigtuna tagit fram en hållbarhetspolicy för Litteraturfestivalen. Läs den här.

Vi bryr oss om miljön!

Så här kan du hjälpa till för att bidra till ett bättre klimat, minskade utsläpp och renare natur:

  • Lämna bilen hemma! För att minska utsläppen uppmuntras både besökare och deltagare att nyttja allmänna kommunikationer i största möjliga mån. Läs mer om alla förbindelser från både Stockholm och Uppsala här.
  • Samåk med vänner eller beställ en eltaxi och åberopa gärna Sigtunas medverkan i Nollzon som bidrar till taxinäringens omställning till elfordon. Läs mer om initiativet Nollzon här.
  • Har du elbil? Åk tryggt till eventet och ladda bilen vid någon av våra 16 laddstolpar. Hitta dem här.
  • Hjälp till att sortera ditt skräp! Matavfall, glas, plast, metall och pant sorteras separat under festivalen i särskilda soptunnor.
  • Drick kranvatten! Ta med dig din vattenflaska och fyll på den hos våra samarbetspartners under festivalen.
  • Ät vegetariskt och ekologiskt! Det kommer finnas vegetariska och ekologiska alternativ till både lunch och snacks.

 

Tillsammans gör vi skillnad!