Caroline Krook

Biskop em, ordförande Sigtunastiftelsens styrelse

Caroline Krook (född 1944) är biskop emerita i Svenska kyrkan och sedan hösten 2012 ordförande i Sigtunastiftelsens styrelse. Hon har skrivit ett flertal böcker, bland andra Mötesplatser — om personliga möten med gestalter ur evangelierna, och Vanmakt och allmakt — texter med inspiration från Olov Hartman.