David Jonstad

Författare

David Jonstad (född 1977) är författare, föreläsare och frilansjournalist samt redaktör på Klimatmagasinet Effekt. Han arbetar framför allt med frågor om vår tids överlevnad: om kriserna inom ekologi, energi och ekonomi, och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Han har skrivit tre böcker inom detta område. Från debutboken Vår beskärda del – En lösning på klimatkrisen, som kom 2009, och Kollaps – livet vid civilisationens slut till Jordad – Enklare liv i kollapsens skugga som kom under våren 2016.

AKTUELL BOK

Jordad enklare liv i kollapsens skugga

Hela världen stormar. Global uppvärmning och väpnade konflikter, flyktingströmmar och ekonomisk oro? Allt eskalerar när den industriella civilisationen gasar hela vägen in i kaklet, eldad av olja och dogmen om evig tillväxt.

I Jordad ställer han frågan hur vi ska försörja oss när kriserna fördjupas och det globala maskineriet börjar falla isär. David Jonstad söker sig bakåt i historien och finner svaret under våra fötter. Han ser en framtid där marken, snarare än marknaden, är vad som tryggar vår försörjning. Där tillgången till ett stycke jord och förmågan att bruka den blir mer värdefullt än tillgången på pengar. Det vill säga, så som det har varit för de allra flesta som levt utanför världshistoriens fossila parentes.