Erik Wikberg

PhD på Handelshögskolan

PhD på Handelshögskolan i Stockholm och projektledare för Handelshögkolans litterära projekt Natur & Kultur Literary Agenda.