Porträtt Helene Hägglund

Helene Hägglund

Helene Hägglund, född i Köpenhamn, gick som 16-åring in som nunna i ett danskt kloster. Där stannar hon i 12 år innan hon bestämmer sig för att lämna klostret för att leva ett annat liv utanför dess väggar. I boken Inte längre nunna berättar hon om livet i klostret och om vägen mot uppbrottet. 

Helene har efter klostertiden studerat teologi, med huvudfokus på maktmissbruk inom de kristna kyrkorna och avlade för en tid sedan sin teologiska kandidatexamen. Idag lever hon med man och barn i Norrköping.

AKTUELL BOK

Inte längre nunna (2009)

”Jag hade levt i klostret i nästan tolv år, jag hade avgett mina högtidliga, eviga löften och därmed bundit mig för alltid vid Gud, och jag levde i kyskhet, fattigdom och lydnad. I andras ögon hade jag kommit långt, och för några var jag till och med ett föredöme. Men varför hade jag då denna ständiga känsla av att något var fel?” så skriver Helene Hägglund i sin bok Inte längre nunna.

Helene är sexton år när hon blir nunna. Hon lockas av en karismatisk ledare, ett liv i trygghet med tydliga ramar och en nära gemenskap med de andra systrarna. Men livet i klostret blir inte som hon drömmer om. Hon kämpar med sin gudstro och sin stigande misstanke om att abbedissan, som hon till en början avgudat, systematiskt manipulerar de människor hon är satt att leda. Samtidigt gör de upprepade kränkningarna Helene blind för det absurda i situationen.

Inte längre nunna är en skildring av tolv år i en stängd och osund miljö. Men det är också en allmängiltig berättelse om en människas framväxande insikt om att hon lever i ett skadligt sammanhang och om vägen ut.