Porträtt KG Hammar

KG Hammar

Teolog och ärkebiskop emeritus

KG Hammar teolog, gästprofessor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet och tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan. Har bl. a. utmärkt sig genom sitt starka samhällsengagemang med stöd för amnesti för asylsökande, human kriminalvård, tolerans mot människor av annan religiös tro och för homosexuellas rättigheter.