Owe Wikström

Owe Wikström är teolog, präst, psykoterapeut, föreläsare, författare och var mellan 1984-2012 professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet. Han har skrivit ett tjugotal böcker varav Långsamhetens lov från 2001 nått den största publiken. Våren 2014 utkom Den dolda dörren: Om undran inför döden.

 

AKTUELL BOK

Den dolda dörren: Om undran inför döden

Det finns en tystnad kring livets mest fundamentala fråga – det faktum att livet tar slut. I boken Den dolda dörren visas olika vägar att möta dödens problem. De flesta skräms av tanken på sin egen död och mycket finns skrivet om döendet som process. Terminalvården är väl utbyggd, nedbrytandet och smärtsamma avskedstaganden går att förhålla sig till. Men vad gör vi med vår undran eller ångest över dödens innehåll -vart vi tar vägen? I boken resonerar Owe Wikström kring döden och ger ord åt flera aspekter av den. För den som ibland i vargtimmen vrider sig och inte lyckas undfly frågorna ger han inga svar, men kanske ord att tänka med.