Sigtuna Litteraturfestival tar paus

Under fem år har Destination Sigtuna AB i brett och nära samarbete med flera partners framgångsrikt arrangerat Sigtuna Litteraturfestival. För att hitta en ny och mer hållbar organisation för att ytterligare kunna utveckla festivalen har Destination Sigtunas styrelse nu fattat beslut om att ta en paus med festivalen nästa år för att återkomma under 2018.

– Sigtuna Litteraturfestival har under sina fem år haft ett fantastiskt kvalitativt innehåll tack vare många goda samarbeten med förlag, författare och samhällsdebattörer. Destination Sigtuna har gjort ett enastående arbete och har haft förmånen att ha kunniga och hängivna samarbetspartners inom det lokala näringslivet och kommunen som har bidragit på ett ovärderligt sätt. Styrelsen ser dock att Destination Sigtuna som huvudarrangör nu behöver hitta en mer hållbar organisation och affärsmodell för festivalen, för att även ha tid för sina andra uppdrag som destinationsbolag, säger Björn Jonzon, styrelseordförande i Destination Sigtuna AB.

I januari inleds arbetet med att tillsammans med samarbetspartners och intressenter arbeta fram och enas runt en riktning för festivalen från och med 2018 som sedan skall presenteras för styrelsen i februari. Målet är att hitta en organisatorisk lösning som är långsiktigt hållbar.

Litteraturen är närvarande i Sigtuna även under nästa år. Sigtuna kommun fortsätter tillsammans med Skapande Skola-satsningen på barn och ungas läsande genom den mycket omtyckta Skoldagen som tidigare varit en del av Sigtuna Litteraturfestival. Skoldagen planeras nu att ske under slutet av våren 2017.

Sigtuna Litteraturfestival har under åren bjudit in till en läsfest i slutet av augusti med ordets kraft i centrum. Senast deltog bl a Samar Yazbek, Booker-prisbelönade Anne Enright, Linda Olsson, Cynthia Haven, Kjell Westö, Andrzej Tichý, John Ajvide Lindqvist, Bob Hansson, Negar Naseh, Ebba Witt-Brattström och Sven Wollter m fl.

2016 års Sigtuna Litteraturfestival arrangerades av Destination Sigtuna i brett samarbete med Sigtunastiftelsen, Stora Brännbo, Sigtuna kommun, lokala företag och föreningar.

Lämna en kommentar