Intervju i boknyheter.se

Läs den fina intervjun med Elisabeth Söderby på Destination Sigtuna om Sigtuna Litteraturfestival.

Är ert mål, under festivalen, att öka läsglädjen för personer som redan läser, eller försöker ni locka och skapa läsglädje även för de som inte läser? – Hur gör ni för att nå denna målgruppen i så fall? 
Vår dröm och strävan är att locka även sällanläsare, något vi vet är svårt. Vi vill att festivalen ska upplevas som inbjudande. Programmet ska vara inspirerande och samtalen kännas angelägna och allmänmänskliga. Fokus ligger på att skapa intressanta samtal med författarna snarare än att diskutera själva böckerna. Valet av lokaler är viktigt. Besökarna är inte instängda i en konferenslokal en hel dag, utan staden utgör en del av arenan. Genom att de vandrar runt får besökarna även andra upplevelser med sig. Behövs en paus är det lätt att slinka in i en unik butik eller fika på något av våra caféer. Eller meditera en stund vid vår fina strandpromenad.

Vad anser ni är det bästa sättet att öka läsglädjen på?

Vi behöver hitta läsglädjen redan som små och både föräldrar och skola har en avgörande roll. Vårt bidrag utgörs av Skolprojektet och den del av programmet som kallas Lilla Litteraturfestivalen. I Lilla Litteraturfestivalen får barn tillsammans med vuxna lyssna på författare, pyssla och leka samt titta på barnboksillustrationer.

Vi vill också berätta om den del av festivalen som riktar sig mot skolbarn. Det är ett projekt som sänker trösklar och bidrar till läsglädje. Under hösten läste 47 skolklasser i Sigtuna kommun från årskurs 3 och 5, böcker av Petrus Dahlin, Pär Sahlin och Kajsa Gordan. Författarna besökte sedan barnen i deras klassrum för ett samtal om den bok de läst. En demokratisk tanke i det att alla barn fick möjlighet att delta och inte bara de vars lärare mäktade med att anmäla till projektet. I mars träffar dessutom alla niondeklassare i en av kommunens skolor författaren Arkan Asaad. Projektet leds av utvecklingsledaren för skolbiblioteken i kommunen och är en viktig del av Sigtuna Litteraturfestival just för att få barn och unga att upptäcka glädjen i läsandet.

Ni säger att ni vill skapa en mötesplats och läsfest med låga trösklar – Vad innebär låga trösklar? Varför är det viktigt och vilken funktion skapar låga trösklar i sammanhanget?
Vi vill minska motståndet som många kan känna kring att delta i ett litterärt evenemang. Litteraturfestival kan låta pretentiöst. Vi hoppas att de som är tveksamma kan lockas av att vi är en liten festival där du själv bestämmer vad som känns mest inspirerande och passar dig bäst denna dag. Programmet är genomtänkt och vi tror att omfattningen är lagom. Tanken är att besökarna ska känna sig inspirerade, inte utmattade, när de lämnar oss. Eftersmaken ska vara god.

Intimiteten som uppstår i mindre lokaler tror vi även bidrar till lägre trösklar. Att slinka in på biografen, biblioteket eller församlingshemmet för att lyssna på ett samtal kan upplevas som mindre pretentiöst än att sitta i en stor samlingssal.  

I Sigtuna sänker vi också trösklarna genom vår fina lilla bokkiosk – Sigtunas i särklass minsta bibliotek. I den gamla telefonkiosken på Lilla torget kan alla som vill låna bland annat klassiska romaner, barnböcker och högaktuella festivalböcker, helt utan stämplar och lånetider! Initiativet till bokkiosken, som invigdes 2014, togs av Alfonso Ambrossi, poet och biblioteksassistent på Sigtunastiftelsen, och bygger på idén att enkelt kunna låna en bok man är nyfiken på och sen även ha möjligheten att dela med sig av en egen bok. När bokkiosken stänger för säsongen är urvalet därför ett helt annat än vid öppnandet på Världsbokdagen i april. Roliga är de spår våra många utländska besökare lämnar i hyllorna.
Självklart tänker vi på även på tillgängligheten när vi talar om trösklar. Funktionshinder ska inte stoppa någon från att delta.  

Vilka är de högsta trösklarna inom litteratur, och vad innebär det för läsglädje och böcker?

Vår bild är att det fortfarande finns en uppfattning om att viss litteratur är finkultur och inte avsedd för vem som helst. Det vill vi motarbeta, till exempel genom att bidra till inspiration och en ökad förståelse för allt det goda läsandet ger oss. Läsning behöver inte vara svårt. Det finns böcker och berättelser som passar alla. Vi vill på olika sätt försöka visa det. Inte minst med humor. Att skapa mötesplatser där vi kan dela läsglädjen är något vi tror på. Att uppleva tillsammans med andra förstärker intrycken.

Fritiden ska räcka till så mycket och det finns en risk att läsning inte prioriteras. Vi vill inspirera människor att plocka upp en bok eller en läsplatta och försvinna in i berättelsernas värld, om än bara för en liten stund. I lokaltrafiken t.ex. lägger nog många slentrianmässigt sin tid på sociala media snarare än att ägna sig åt att läsa. Litteraturen öppnar andra världar och hjälper oss att se omständigheter ur andra människors perspektiv. Sådan inlevelse- och reflektionsförmåga är oerhört viktig för vår samverkan med varandra.

Hur har ni resonerat när ni bjudit in författare?
Med hjälp av vår programgrupp med medarbetare från Piratförlaget, Natur och Kultur och Sigtunastiftelsen skapar vi ett bra och intressant program med hög kvalitet. Författarna har också valts för att få en stor variation, med debutanter till de mest erfarna, och från många olika genrer. Mycket arbete läggs ned på att hitta författare, som i olika konstellationer under ledning av engagerade samtalsledare, tillsammans ger åhöraren en upplevelse utöver det vanliga. Något som vi gjort oss kända för och är mycket stolta över.

Lämna en kommentar