Bild 1 av 1

Programarbete

Just nu pågår arbetet med att skapa innehållet till nästa Sigtuna Litteraturfestival. 

Varför samlas hela Sigtuna runt en litteraturfestival? Det enkla svaret är för att vi är en mångkulturell plats med lång berättartradition. Från den första runstenen, via de många författare som funnit sin plats att skriva här, till dagens twitterflöde. Men det finns också ett annat svar. I dagens samhälle, som präglas av en snabbhet med en strid ström av information och korta budskap, tror vi att det finns behov av sammanhang där vi kan sänka tempot, där det finns utrymme för långsamma tankar och eftertanke. Ett sådant sammanhang är läsandet, där vi kan glömma oss själva för en stund, komma ifrån det snabba och självcentrerade och förlora oss i andra världar.

Läsandet vidgar våra vyer och gör att vi bättre kan förstå oss själva och andra. Vi behöver också utrymme att tillsammans diskutera och reflektera över angelägna frågor, för också i mötet med andra människor kan vi utvecklas, lära oss och vidga våra vyer. Med Sigtuna Litteraturfestival vill vi skapa ett sammanhang där vi får stanna upp och hylla ordet, läsandet och samtalen. Ett sammanhang där vi kan mötas – så som man gjort i Sigtuna i mer än 1 000 år.